JOHOR- Bakri, Parit Sulong, Kluang & Ayer Hitam (15 NOV 2022)

Category
2022

马华妇女组全国主席拿督王赛之、署理主席黄友凤与中委杨丽芬今早陪同马华Bakri国会议席候选人拿督李俊滽巡访Taman Bukit Bakri一带小贩中心,并沿户拜票。
日期:15.11.2022(星期二)
时间:中午12点
地点:Taman Bukit Bakri, Johor

传播爱心