JOHOR- Bakri, Parit Sulong, Kluang & Ayer Hitam (15 NOV 2022)

Category
2022

马华妇女组全国主席拿督王赛之、署理主席黄友凤与中委杨丽芬今早巡访马华Bakri国会行动室,并受邀为候选人拿督李俊庸录制视频, 为马华Bakri 加油打气。
日期:15.11.2022(星期二)
时间:早上9点30分
地点:Bilik Gerakan Pusat, 33-6, 2nd floor, Jalan Ali, Muar

传播爱心