KEDAH- Alor Setar & Jerai (9 NOV 2022)

Category
2022

马华妇女组全国主席拿督王赛之在吉打州妇女组主席拿督方彤桂、马华妇女组中委杨丽芬及许丽闸陪同下,
与吉打卅巫统妇女组主席 Datuk Sharifah Maznah 及 JenteraPuteri UMNO Bahagian Alor Setar 会面,跟进选情及交流。
日期: 9.11.2022 (三)
时间: 早上10点15分
地址: 马华亚罗士打区会

传播爱心