SELANGOR- Ampang & Klang(12 NOV 2022)

Category
2022

马华妇女组全国主席拿督王赛之与马华妇女组中委杨丽芬陪同马华安邦国会议席候选人刘薏雯巡访Pdm Kampung Pandan Indah,并进行交流。
日期:12.11.2022(星期六)
时间:晚上11点
地点:Pdm Kampung Pandan Indah
Ampang, Selangor

传播爱心